Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door DeMo Bedrijfsdeuren en hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en gaat u ermee akkoord dat de exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website de rechtbanken zijn in het land waar DeMo Bedrijfsdeuren is gevestigd.

Vanaf deze website kunt u via hyperlinks naar andere websites worden geleid die niet onder de controle van DeMo Bedrijfsdeuren staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daarin worden uitgedrukt.

Elke inspanning wordt geleverd om de website soepel te laten verlopen. DeMo Bedrijfsdeuren aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen waar we geen controle over hebben.

DeMo Bedrijfsdeuren behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie op deze website te wijzigen of bij te werken.